octopus

Biển và đánh bắt cá nước ngọt kết hợp với nuôi cá nuôi trồng thủy sản là một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng ở Ấn Độ. Trong năm 2008, Ấn Độ là sản xuất các sản phẩm đánh bắt hải sản và nước ngọt lớn thứ sáu, và lớn thứ hai nuôi trồng thủy sản cá nuôi sản xuất trên thế giới.

squid

Bắt cá ở Ấn Độ sử dụng khoảng 14,5 triệu người. . Vật biển phong phú của đất nước và tài nguyên nước nội địa, thủy sản và nuôi trồng thủy sản cung cấp một khu vực hấp dẫn và đầy hứa hẹn cho việc làm, sinh kế và an ninh lương thực.

mực Cá

Thủy sản thương mại đóng vai trò quan trọng ở Ấn Độ, có sự tham khảo đặc biệt để Kerala. Đó là ước tính rằng khoảng US $ 70 tỷ USD giá trị cá và sản phẩm thủy sản đã được giao dịch quốc tế trong thời gian 2006-07, trong đó Ấn Độ chiếm 2,64% chỉ. Ấn Độ chia sẻ trong thương mại này là US $ 1,85 tỷ đồng (Rs. 8.363 crores).